مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد, بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان
آدرس:
لرستان / خرم آباد / خیابان آیت الله طالقانی / استانداری لرستان / ملاقات عمومی : دوشنبه و چهارشنبه هر هفته
۶۸۱۳۷۶۸۵۱۴
تلفن:
( ۰۶۶-۳۳۱۹۱۱۲۳ / ۰۶۶۳۳۳۰۵۵۲۸ دفتر )( ۰۶۶۳۳۱۹۱۲۸۶ / ۰۶۶۳۳۳۱۶۷۰۷ فکس ) ۱۱۱ سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)

مطالب پربازدید